Gimnazjum im. Macieja Rataja - Żmigród

Gimnazjum im. Macieja Rataja
 55-140 Żmigród,  ul. Sienkiewicza 6
tel/fax: 0-71/385-35-25    e-mail: sekretariat@mrat.pl
NIP: 915-15-84-707     REGON: 932042422

   Strona głównaDokumentyWszystkie newsyZdjęciaForumE-dziennikPlatforma Moodle
Piątek, Wrzesień 20, 2019   
Nasz serwis
  Spis treści
  Księga gości
  Redakcja
  Forum
  Chat
  Do pobrania
  Przydatne linki
  Szukaj...
Informacje ogólne
  E-dziennik
  Folder informacyjny
  Galeria dyplomów
  Galerie foto
  Godziny pracy
  Kontakt
  Nasi dobroczyńcy
  Nauczyciele
  Osiągnięcia uczniów
  O szkole
  Plan lekcji
  Podstawowe dokumenty
  Prace plastyczne
  Prasa o nas
  Przetargi
  Zajęcia pozalekcyjne
To nas wyróżnia!!!
  Bezprzewodowy internet
  Certyfikaty
  E-learning
  Muzyka i śpiew
  Nauka tańca
  Pierwsza pomoc
  rataj.tv
  Szkolne studio nagrań
  Wolontariat
  Wyniki sportowe
  Zajęcia pozalekcyjne
Nasze prace


"W krainie czerni i bieli"
Dla rodziców
  Akcja 1% podatku
  E-dziennik
  Karta zastępstw
  Ocenianie
  Plan lekcji
  Rada rodziców
  Rekrutacja 2011/2012
  Skargi i wnioski
  Terminarz
  Terminy konsultacji
Przedmioty nauczania
  Biologia
  Chemia
  EDB
  Fizyka
  Geografia
  Historia
  Informatyka
  Język angielski
  Język niemiecki
  Język polski
  Matematyka
  Muzyka
  Plastyka
  Religia
  Technika
  WF
  WOS
E-learning
  Moodle
  Supermemo
  GimPlus
  Fronter
  Nauczyciel.pl
Projekty
  Projekty 2010/2011
  Projekty unijne
  Archiwum projektów


Dla uczniów
  Terminy konsultacji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Konkursy
  Projekty edukacyjne
  Studio nagrań
  Sylwetki liderów
  Mistrzowie sportu
  Biblioteka szkolna
  Nasza twórczość
  Nasze obrazy
  ''Ratajówka''
  Mistrz klawiatury
  Galerie absolwentów
  Linki
  Prawa dziecka
Z naszych galerii
Święto flagi
Święto flagi
Artykuły
Wychowanie i opieka
  Ocenianie zachowania
  Prawa dziecka
  Procedury postępowania
  Program Profilaktyki
  Program Wychowawczy
  Wspieranie uzdolnień
  NET-po-MOC
Pedagog szkolny
  Zadania pedagoga
  Aktualności
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dla nauczycieli
  Ważne adresy
  Skrzynka zaufania
Nasze dyplomy
Robert Kolebuk
List gratulacyjny dla Gimnazjum im. Macieja Rataja
Gimnazjum im. Macieja Rataja
Najnowsze artykuły
Wywiad z Przemkiem S...
(01_05_11)Sokoły walczą
(01_05_11)Nauczyciel...
(01_05_11)365 dni wo...
(01_05_11)Dzień flagi
(24_05_11) Wolontari...
(01_04_11)Sokoły pap...
(01_04_11)Dzień wios...
(01_04_11)Youth coun...
(01_04-11)Laury dla ...
Z portalu ''Interkl@sa''
Czytelnicy online
Goście online: 9
Brak użytkowników online

Zarejestrowani użytkownicy: 426
Nieaktywowani użytkownicy: 63
Najnowszy użytkownik: szym
Najwięcej użytkowników: 9
było: 08 marzec 2010 19:29
Ostatnio widziani
Anna Woloszyn206
m@dziula423
kowal-423
santi424
grubson37424
szym424
Robert Kolebuk424
Monika Rogala424
Marcin Chytry425
jobal5426
undertaker97428
ZANECIA_15428
Arthur429
imouse429
Slash429
Losowy Avatar
because6

Avatar użytkownika:
because6
Liczba czytelników
Newsy z naszej strony
były czytane
4960455 razy!
Zestawienia
  Statystyki MRATA
  Archiwum newsów

Zagłosuj na MRATA!!!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

Gwiazdy polskiego Internetu

Katalog Gwiazdor


Ranking stron

Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 6:35
 Zachód słońca: 18:55

 Dzień trwa:
12 Godzin 20 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:16
Uwaga na grypę!!!
Nie daj się grypie!!!
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Dyskoteki
Pytanie do Głównego ...
Muzyka na przerwach
Szkolny Kabaret
KONKURS - POMOŻESZ?
Najciekawsze Tematy
Muzyka na przerwach [94]
Muzyczna zagadka [75]
Beat-box rządzi...? [68]
"Orlik" is comin'... [57]
Wątek piłkarski [46]
Dostawa oleju opałowego lekkiego

_________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród

Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że na realizatora zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie” wybrana została oferta firmy „LAWA” Sp. z o. o. Dębno 1A, 55-140 Żmigród ze względu na najniższą cenę.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena w zł Punktacja
1 TRANSPORTEL – BIS Sp. z o.o.
Osusz 34, 63-700 Krotoszyn 176 839,00 96,86
2 PETROL Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie 173 667,00 98,63
3 KDM Spółka z o. o.
Porajów
ul. Mostowa 1
59-921 Sieniawka 172 081,00 99,54
4 PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
PIEPRZYK
Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a 172 874,00 99,08
5 PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
„ ART.- ZBYT” Sp. j.
Andrzej Wojtyczka , Bogdan Michalak
ul. Trzebnicka 31, 56-300 Milicz 173 667,00 98,63
6 „LAWA” Sp. z o. o.
DĘBNO 1A, 55-140 Żmigród 171 288,00 100,00


Zatwierdził:
Dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie
Katarzyna Lech

Żmigród, dnia 24 września 2010 r.

_________________________________________________________________________
Żmigród, dnia 09 września 2010 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 1
Proszę o sprecyzowanie informacji na temat liczby miejsc po przecinku dla ceny netto producenta tzn., czy cena ta ma być podana do dwóch czy do trzech miejsc po przecinku?


Odpowiedź.
Cena ma być podana do dwóch miejsc po przecinku.


Zatwierdził
Dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie
Katarzyna Lech

____________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr 1/10

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
Numer ogłoszenia: 239077 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie , ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 385 35 25, faks 71 385 35 25 wew. 35.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrat.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: - wartość opałowa - nie mniej niż 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki w % - max 0,20 m/m - zawartość wody - max 200 mg/kg - gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg/m3 - temperatura zapłonu - minimum 56 st. C Sukcesywna dostawa oleju opałowego odbywać się będzie do kotłowni w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 55-140 Żmigród - do 65 000,000 litrów. Dostarczony olej opałowy będzie spełniał normy jakościowe potwierdzone każdorazowo przy dostawie stosownym świadectwem jakości wg PN-C-96024:2001. Dostawy realizowane będą w ilościach wynikających z potrzeb placówki nie później niż 3 dni od zgłoszenia zamówienia. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7.000 litrów Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać planowanych ilości w/w opału, ze względu na wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości oleju. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 20% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna koncesję, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mrat.pl i www.zmigrod.ibip.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zatwierdził:
Dyrektor Gimnazjum
im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie

Katarzyna Lech
 Komentarze
Brak komentarzy.
 Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Trzymamy poziom!
Umiemy uczyć
Umiemy uczyć


Kultywujemy pamięć narodową
Kultywujemy pamięć narodową


Jesteśmy szkołą z klasą!!!
Jesteśmy szkołą z klasą!!!


Innowacyjna szkoła
Jesteśmy laureatem konkursu
''Innowacyjna szkoła''


Dbamy o bezpieczeństwo!!!
Dbamy o bezpieczeństwo!


Projekty EFS
Realizujemy projekty ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego


Uczymy czytaćUczymy myślećUczymy myślećInnowacyjny nauczyciel
U nas uczy
''Innowacyjny nauczyciel 2008''


Smok sukcesu
U nas uczy laureat konkursu
''Żmigrodzki Smok Sukcesu 2009''


Złote Sowy
U nas uczą laureatki nagrody
''Złote Sowy 2009''


Innowacyjny nauczyciel 2009
U nas uczy dwoje
''Innowacyjnych nauczycieli 2009''


Dolnośląski Wolontariusz 2009
U nas uczy
''Dolnośląski Wolontariusz 2009''


Smok sukcesu
U nas uczy laureatka konkursu
''Żmigrodzki Smok Sukcesu 2011''


ROSE w Żmigrodzie
Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem
Szkoleń E-learningowych
Logowanie
Na jutro ...
Codziennie od godz. 15:00 możesz sprawdzić, co zmieni się w Twoim planie lekcji na następny dzień.

Karta zastępstw
Czasomierz
Pozostało już tylko

do końca wakacji!
Kalendarz
« Wrzesień 2019 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30          
jutro: następne dni:
Ostatnie komentarze
Newsy - Dodał: ZANECIA_15
04/07/2011 19:06
kurcze ... aż łezka zakręciła się w oku ;) Koc...

Newsy - Dodał: Robert Kolebuk
02/07/2011 10:35
Zmotywowaliście mnie swoimi pozytywnymi komenta...

Newsy - Dodał: Arthur
01/07/2011 12:28
Fajnie było ale się skończyło, :( ale cóż nale...

Artykuły - Dodał: Hanka JLB
17/06/2011 14:31
hahhahahahhaa chyba o Mistrzu zapomnieliscie!!!...

Link - Dodał: JEFF HARDY 12
18/11/2010 16:33
:);):|:(:o:pB):D:@

Galerie - Dodał: Burmistrz
10/05/2010 18:27
dyplom naszego koła teatralnego NAGI ;)

Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

undertaker97
05/07/2011 10:31
kiedy będą karty wędkarskie do odebrania?? a kiedy motorowerowe??

santi
31/01/2011 22:34
w jakim terminie można liczyć na wznowienie turnieju szkolnego w piłkę nożną?

undertaker97
09/12/2010 20:38
CS-Network.pl - Najlepsze serwery w sieci

erwin_wks
09/11/2010 18:28
Jest błąd w rankingu na najlepszego sportowca smiley bo ja mam chyba 98 pkt xD

Grzegorz Uram
23/09/2010 17:14
Ranking na Najlepszego Sportowca Gimnazjum po pierwszych zawodach uaktualniony smiley

Archiwum
:: rataj.tv ::
"NIEZŁY UBAW (cz. I)"


"NIEZŁY UBAW (cz. II)"

Popieramy WOŚP!!!

WOŚP
Najaktywniejsi na forum
Robert Kolebuk 229
sztuku 104
Lewy11 100
walentino 78
misiek16 65
margus 54
Jamesik 39
dejwid 38
Cysiek 34
Michal 34
18533926 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.18 © 2003-2005 | Sublime by: